İşitmenin Değerlendirilmesi (Testler)

<<< geri
İşitme problemlerinin ayrıntılı özelliklerini saptamada odyolojik değerlendirme sıklıkla başvurulan bir daldır. Bu anlamda kullanılan bir çok test verdir ve her biri farklı konularda fikir verir. Hangi testlerin yapılacağı hastanın şikayetine, KBB bulgularına göre değerlendirilir. En sık başvurulan testler;

SAF SES ODYOMETRİSİ: Her iki kulağın değişik frekanslarda (yüksek frekans ,alçak frekans) duyabildiği en az ses şiddetini(duyma eşiği) belirler. Hasta sesten yalıtılmış bir odaya alınır.Ses geçirmeyen kabinin içinde sandalyeye  oturtulur. Bir kulaklık takılır. Kulağından değişik tonlarda sesler geleceği ve en az duyduğu sese dahi basması gerektiği söylenir.Sağ ve sol kulak ayrı ayrı  test edilir. Böylece duyma eşiği belirlenmiş olur. Hava ve kemik yolu incelemesi yapılır. Hava yolu kulak kepçesinden beyne kadar olan işitme yolları hakkında  bilgi verir. Kemik yolu ise iç kulaktan itibaren bilgi verir. Test  hastanın cevaplarına, koopere oluşuna ,yaşına göre farklılık göstermekle birlikte ortalama 30 dk. sürmektedir.
SRT TESTİ (KONUŞMAYI AYIRT ETME TESTİ): Hastaların rahat duyduğu  seviyede konuşmaları ayırt etme yüzdesini ölçmeye yarayan testtir.Özellikle sinirsel(mekezi) işitme kayıplarında ve işitme cihazı kullanacak hastalarda bu testin yapılması gerekir. Böylece  hastanın duyma problemimi yoksa ayırt etme  problemi mi olduğu tespit edilir ve işitme cihazı değerlendirmesine ona göre karar verilir.

TİMPANOMETRİ TESTİ: Orta kulaktaki basıncı ölçmeye yarayan testtir. Dış kulak yoluna yerleştirilen prob ile orta kulak basıncı ölçülür. Ölçünün sonucunda grafik elde edilir. Bu grafik bize hastanın kulağında (+) ya da (-) basınç hakkında bilgi verir. Uygulanması çok kolay ve kısa süren bir testtir. Özellikle çocuklarda çok önem taşır.

AKUSTİK REFLEX TESTİ: Hastanın bir kulağına prop diğer kulağına kulaklık takılarak yapılan bir testtir. Stapes refleksine bakar ki, sesli uyaran karşısında  orta kulaktaki stapes kemiğinin  hareket etmesiyle oluşan bir refleks tir. Stapes orta kulakta bulunan bir kemikçiktir. Hareketli olması ya da olmaması önemlidir. Alınmadığı  durumlar bize bazı rahatsızlıklar hakkında bilgi verir.
SISI TESTİ: Bu test iç kulaktaki hastalıklarda uygulanabilir. Normal kulak ses şiddetindeki çok küçük artışları fark etmez. Ancak iç kulaktaki problemlerde bu artış fark edilebilir. Uygulanması kolay bir testtir. Ancak KBB doktoruna fikir vermesine rağmen kesin tanı koydurucu bir test değildir. Özellikle ileri yaşlarda ve çocuklarda yapılması kooperasyon( uyum ,dikkat) gerektirdiğinden zorlukla gerçekleşebilir.

TON DECAY TESTİ: Sürekli verilen bir sesin daha sonradan işitilemez  olması prensibine dayanır. Bu test koklear(iç kulak) ve retro koklear ( iç kulak sonrası) lezyonları ayırmada faydalıdır.

OTO AKUSTİK EMİSYON: OAE lerin klinikte kullanımı çok önemlidir. Çabuk ve güvenilir sonuç verir. Kokleadaki (iç kulaktaki) dış saç hücrelerini spesifik ölçer. Rutin olarak güvenilir test edilemeyen hastalar,yeni doğanlar, infantlar , 3 yaşından küçük çocuklar, dil sorunu olanlar,kooperasyon güçlüğü çekenler, simulasyon yapanlarda rahatlıkla uygulanır. Tek başına ölçülmesi ile klinik bir karara varılamaz. Diğer odyolojik tetkiklerle değerlendirilmesi gerekir.

BERA  TESTİ: Diğer adıyla ABR testi olarak da bilinir.Test bebeklerde ,işitme testine adaptasyon olamayan hastalarda ,doğumsal işitme kaybı olanlarda ve çok yaşlılarda kullanılabilir. Sesli uyarana karşı iç kulak ve beyin sapının verdiği yanıtları değerlendirir. Bu yanıtlar elektriksel dalgalar olarak ölçülür. Dalgaların yorumlanmasıyla  işitme seviyesi , iç kulak ve beyin sapı hastalıkları hakkında bilgi sahibi olunur. Eşik tayini ve işitme fonksiyonu değerlendirmede yardımcı olur. Hasta genellikle uyutulur  başına ve  kulak arkasına elektrotlar yerleştirilir. Yine odyometride olduğu gibi sessiz ortamlar tercih edilir.
Yükleniyor...