Bademcik ve Geniz Eti

<<< geri
Bademcik(tonsil) ve geniz eti(adenoid dokusu), boğaz ve geniz bölgesinde olan çocuk yaşlarda lenfosit(savunma hücreleri)yapımında görevli dokulardır.Özellikle 3-4 yaşlarından itibaren geçirilen enfeksiyona bağlı olarak büyüme eğilimi gösterirler.Geniz eti 12 yaş itibariyle tamamen küçülmeye beşlar ve erişkin yaşda tamamen kaybolur.Erişkin birinde gerçek geniz eti dokusu varsa altında başka hastalıklar(tümör)aranmalıdır.

Tekrarlayan bademcik iltihabları ve geniz eti büyümeleri ortodontik(diş)problemlerinden,yüzde kalıcı şekil değişikliklerine kadar çeşitli durumlara yol açabilir.Ayrıca bu durumlarda tekrarlayan kulak enfeksiyonları,kulakta sıvı toplanması ve kalıcı işitme kayıplarınada yol açabilir.Yine bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki büyük adenoid(geniz eti)dokusu büyüme hormonu salınımını bozmaktadır ve buda çocuklarda gelişme geriliği ve iştahsızlık gibi durumlara sebebiyet verebilir.

Tonsiller ve Adenoid dokusu çok büyük boyutlara ulaştığında horlama ve uyku apnesi gibi uykuda nefes durmasına yol açabilir.Sürekli horlayan ve uyku apneli bir çocukta yine gelişme geriliği,öğrenme güçlüğü ve okul başarısında düşüş kaçınılmaz olabilir.

Tekrarlayan bademcik iltihabının uzun dönemde istenmeyen iki önemli komplikasyonu,romatizmal ateşe bağlı oluşan kalp kapak darlığı ve romatizmal böbrek iltihabıdır.

HANGİ DURUMLARDA AMELİYAT GEREKLİDİR:
Ameliyat gerekliliği mutlak  ve göreceli olmak üzere 2 durumda söz konusudur.

Mutlak endikasyonlar:
1- Uyku apnesine ve horlamaya yol açacak derecede büyümeler
2- Bademcik etrafında apse oluşumu(peritonsiller apse)
3- Tümör şüphesi
4- Yüzde gelişme geriliği ve şekilsel bozukluk yapma ihtimali

Göreceli Endikasyonlar:
1- Tekrarlayan bademcik iltihabı(yılda 5 ve üzerinde iltihap yapması)
2- Difteri(Kuş palazı)taşıyıcılığı
3- Kalp kapak hastalığı şüphesi
4- Özellikle büyük geniz eti durumunda  tekrarlayan kulak iltihabı ve işitme kaybı şüphesi
5- Bademcik taşına bağlı ağız kokusu oluşumunda

Günümüzde bademcik ve geniz eti ameliyatında en sık gereklilik tekrarlayan enfeksiyon durumundadır ki dünyada da bu böyledir.Burda enfeksiyon sıklığı çocuklarda yılda 5 ve üzeri erişkinlerde yılda 3 ve üzeri olarak düşünmek gerekir.

Ameliyat yaşı genelde 3 yaş ve üzeridir.Fakat literatürde 9 aylıkken genizeti alınmak durumunda kalınan çocuklarda vardır.Üst yaş sınırı yoktur.

AMELİYAT RİSKİ NEDİR:
Ameliyata bağlı ciddi komplikasyon tüm dünyada 14000 de birdir.Ciddi kanama riski ise 5\1000 gibi düşük bir orandır. Ameliyatın en büyük sıkıntısı özellikle erişkinlerde olan şiddetli olabilecek ameliyat sonrası boğaz ağrısı ve ağrılı yutmadır. Bu ağrı ameliyat sonrası 3-4. günde maksimuma ulaşır ve 7 ila 10. günde azalarak kaybolur.Cerrahi teknik ne olursa olsun bu ağrı olmaktadır ve bazen ağrı kesici enjeksiyonlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapılan çalışmalar ki fazla miktardadır bademciklerin alınması bağışıklık sisteminde klinik olarak bir düşüşe yol açmaz.Lenfositlerin bazı alt tiplerinde azalma olduğu gösterilmiştir ama bu klinik olarak bir yansımaya sebebiyet vermediği de gösterilmiştir.
Yükleniyor...